Kao tijelo javne ovlasti, Veterinarska stanica d.o.o. imenovala je službenicu za informiranje kao mjerodavnu osobu koja će pomoći svim fizičkim i pravnim osobama, kako hrvatskim i stranim državljanima, da ostvare svoje pravo na pristup informacijama.

U pristupu informacijama vodeća načela su načela pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načela jednakosti i raspolaganja informacijama.

Tijelo javne ovlasti može i ograničiti pristup pojedinim informacijama ukoliko je informacija klasificirana kao poslovna ili profesionalna tajna,porezna tajna, ako bi objavljivanje informacije dovelo do problema u vođenju sudskih ili upravnih sporova, ukoliko bi se time povrijedilo intelektualno vlasništvo itd.

Nakon zaprimanja Vašeg zahtjeva za pristup informacijama, tijelo javne ovlasti će u roku od 15 dana donijeti odluku o Vašem zahtjevu.

Za sve ostale informacije posjetite stranice povjerenice za informiranje ili nas nazovite na 047/648075.

Kao okosnicu svog poslovanja, Veterinarska stanica d.o.o. Karlovac slijedi odredbe propisane Zakonima i podzakonskim odredbama, Uredbama i Naredbama. Kao najvažnije pobrajamo sljedeće:

  • Zakon o veterinarstvu (NN 82/13)
  • Zakon o zaštiti životinja (NN 135/06)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja (NN 35/13)
  • Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima (NN 84/08)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima (NN 56/13)
  • Zakon o hrani - pročišćeni tekst zakona (NN 81/13, 14/14, 30/15)

Ulaskom u EU veterinarstvo se uveliko izmijenilo ako govorimo u kontekstu inspekcijskih nadzora, kretanja farmskih životinja i kućnih ljubimaca te službenih kontrola. Iz tog razloga pozivamo Vas da se slobodno informirate oko zakonskih okvira vezano za Vaše područje rada, uzgoja životinja i sl.

 Izvješća o provedbi prava na informacije

  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (PDF) (CSV)

 

Korisne poveznice: